Skip to content

Puijola Jaska (sit.)

6

14 Kaivosala

kaivosmies

Kemi

Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos